IMRAM 

imram

Ar nós Bus Átha Cliath nuair a thagann dha bhus in éineacht lena chéile i ndiaidh fanacht fada, caithimid cuid mhór den bhliain gan mórán ar siúl agus ansin tarlaíonn IMRAM. Bíonn an oiread sin ag tarlú taobh istigh d’achar an-ghearr go mbíonn mearbhall ort. Tá IMRAM na bliana seo ar tí tosú arís. Tá leathanach Facebook  acu, chomh maith le Twitter.

Séard atá in IMRAM ná féile litríochta Gaeilge bhliantúil a chuireann ardán ar fáil d’ábhar nuafhoilsithe agus a mheascann litríocht scríofa agus labhartha le ceol agus ealaíona eile nach iad.

I mbliana tá meascán de cheardlanna, ceolchoirmeacha agus léamhanna ag tarlú i mBaile Átha Cliath, 9-18 Deireadh Fómhair, chomh maith le camchuairt ag Liam Ó Maonlaí leis an Tionscadal Van Morrison ag gabháil ar fud na tíre.

Beidh ceol ‘The Pogues’ agus Joni Mitchell chun tosaigh i mbliana i mBaile Átha Cliath. Caitríona O’Leary a bheas ag tabhairt faoi cheol Joni a léiriú i Smock Alley. (Aoine, 16 Deireadh Fómhair)

Marcus Mac Conghail a bheas ag cur ceol na bPogues os ár gcomhair in The Grand Social, in éineacht le banna ceoil as Béal Feirste, ‘The Pogoes’. (Máirt, 13 Deireadh Fómhair)

Tá táillí €15 ar an na hócáidí seo.

Tá go leor eile atá saor in aisce, ar ndóigh.

Beidh Oíche Ómóis ann do Nuala Ní Dhomhnaill, ina mbeidh Eiléan Ní Chuilleanáin, Theo Dorgan, Caitríona Ní Chinnéide, Bríd Ní Mhoráin agus go leor eile páirteach ann. (Dé Domhnaigh, 18 Deireadh Fómhair)

Beidh Micheál Ó Conghaile ag léamh óna chnuasach nua, ‘Diabhlaíocht Dé’, agus an t-amhránaí/cumadóir ceoil, Enda O’Reilly, á thionlacan. (Satharn, 10 Deireadh Fómhair)

Agus go leor leor leor eile… 

Bíonn sainócáidí do scríbhneoirí ann gach bliain le linn na feile. Mas scríbhneoir thú, cuirfidh tú spéis ar leith i gcúpla ócáid go háirithe in Áras Scríbhneoirí na hÉireann i gCearnóg Pharnell

10 Deireadh Fómhair: Cuirfidh Cló Iar-Chonnacht ceardlann ar fáil sa ghearrscéal agus sa splancscéal. Tá an dáta iontrála d’ábhar le bheith faoi chaibidil imithe ach is fiú teagmháil a dhéanamh leo  ar eagla go mbeidh spás ann go fóill. Saor in aisce.

17 Deireadh Fómhair: Mar chuid de shraith Mindshift seo lá forbartha do scríbhneoirí le heolas mar gheall ar mhaoiniú, scéimeanna scríbhneoirí cónaithe agus tacaíocht eile ata ar fáil. (€25)

28 Deireadh Fómhair: Cuireann IMRAM agus Ionad na Scríbhneoirí lá ar leataobh chun aistriú na leabhar clasacach do pháistí a phlé. Saor in aisce. (€5)

Ach ná cailligí amach ar an Satharn, 17 Deireadh Fómhair.

Tá IMRAM anois chun iris a chur amach agus beidh an seoladh mór ann an oíche sin. Tá sé ina rún mór cad é go díreach a bheas istigh san iris ach an oíche chéanna beidh seoladh leabhair liom féin  ann. Is fiú go mór é – Dílis, cnuasach gearrscéalta a mbíonn cur síos ann ar ghnáthdhaoine a dtéann an saol as a riocht acu ar dhóigh amhain nó ar dhóigh eile. Ar fáil ó Chló Iar-Chonnacht ar ball beag. Beidh an dá fhoilseachán á seoladh i gClub Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair ar a 8.00 tráthnóna. Róisín O’Hara ón teilifís a bheas ag seoladh mo leabharsa. Beidh oíche go maidin ann. Failte romhaibh!

Réaltán Ní Leannáin