Comhionannas deiseanna sna healaíona?

daideo

Áine Ní Ghlinn

Comhionannas deiseanna? An bhfuil na deiseanna céanna ann do scríbhneoirí Gaeilge agus atá do scríbhneoirí Béarla? Is léir ón méid a tharla in Amharclann na Mainistreach le déanaí – agus óna bhfuil (nó nach bhfuil) le feiceáil ar stáitse na hamharclainne chéanna le fada an lá nach ionann na deiseanna atá ann do dhrámadóirí Gaeilge agus atá dá gcomhghleacaithe Béarla.
Ach céard faoin gcuid eile againn atá ag iarraidh treabhadh linn tré mheán na Gaeilge? Comhionannas? Ní ann dó, faraor. Cuireadh an méid sin in iúl dom féin go pearsanta i mbliana nuair a bhuaigh úrscéal de mo chuid ‘Daideo’ ceithre ghradam – duais Oireachtais, Gradam Reics Carló (Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga) de chuid Fhoras na Gaeilge, Gradam Ficsin Children’s Books Ireland agus Gradam Leabhar na Bliana ó Chumann Litearthachta na hÉireann.
Ní ag maíomh atáim ach sílim go léiríonn mo thaithí pearsanta an dofheictheacht a bhaineann le bheith i do scríbhneoir Gaeilge sa tír seo … Gradaim ‘Ghaeilge’ a bhí sa chéad dá dhuais seo agus luadh iad sna meáin ghaeilge. Bhain an dá ghradam eile le comórtais a bhí oscailte do leabhair bhéarla agus leabhair ghaeilge (suas le 80/90 leabhar sa dá chomórtas) – ach an raibh oiread is tagairt amháin don leabhar sna meáin Bhéarla? Ní raibh.
Bhí léirmheas san Irish Times ar na leabhair ar fad a bhí ar ghearrliosta CBI – seachas mo leabharsa mar gur mhinigh an léirmheastóir nach raibh ar a chumas leabhar gaeilge a léamh. Dhá mhí ó shin, bhí leabhair á ndíol ag The Gutter Bookshop ag Comhdháil Bhliantúil CBI – ina measc, na leabhair a bhuaigh Gradaim CBI agus na leabhair eile a bhí ar an ngearrliosta… na leabhair bhéarla amháin a bhí ar fáil, áfach.
Comhionannas deiseanna? Comhionannas aitheantais? Faraor, ní ann dá leithéid.