Scríbhínní ó Dhoire

 

Stiúirigh Dave Duggan seisiúin do scríbhneoirí i nDoire ar na mallaibh. Ba mhaith leis cluinstin ó dhaoine a bhfuil suim acu sa scríbhneoireacht chruthaitheach. Cuir píosaí gearra próis (faoi 100 focal) agus filíocht (faoi 20 líne) chuig Fiachra Mackel fiachra@culturlann-doire.ie
Seo cúpla píosa samplach ó Dave Duggan.

 

MÓRSHRÁID SHÉAMAIS, AG CLAPSHOLAS
Go luath anois, ní bheidh na haeróga le feiceáil. Tá na néalta liath á shliogadh ó dhíonta na tithe árda. Tithe atá sollúnta agus scathach cheana féin, seachas corr-fhuinneog, as a bhfuil smúit-sholas ag glinniúint go hamhrasach.
Tá an cógaslann druidte, na comhlaí daingean faoi ghlas. Níl leigheas anois ar an dorchadas atá ag plúcadh na sráide. Seans gurb í spraoi deireannach an lae, sciúrd thart an veain Tesco, ceol banjo ag fuaimnú uaithi. Ceol? Sin an brobha a bhaillíonn beart roimh oíche. Dá laghad é, is ciudiú é.

AR AN BHALLA
Seo mise ar an bhalla. Cluinim an slua taobh thiar díom, dríodair na ndaoine ag tréigint an dioscó san Óstán Grand. Díonta na tithe ag titim uaim le fána. Amach romham, an trá. Ansin, sea, an fharraige, ag luascadh is ag análú, gan aird ar bith orm.
Ruabhéic óm chúl. “De fucc, cá bhfuil tú?”
Thíos fúim, níl ach dorchadas, dorchadas domhan, mar a mbeadh in uaigh faoi méachan na tonnta.
Léim? Tit? Seo mise ar an bhalla. Go síoraí.

ABHANN

siosarnach
tchí ordóg

iomrá crann
ceal duilleog

tchí bradán
tchí cuileog

i bhfoisce –
glacaim póg

blaisim iasc
mothaím óg

beo feasach
beath-naomhóg

ar dhian shruth
le siosóg

9.201